NEWS

خدمات وتشریفات گمرکی


در موضوع تشریفات گمرکی، طولانی بودن و زمانبر بودن فرایندهای مربوط به رویه های گمرکی، دپوی محموله ها در گمرکات و خواب سرمایه و افزایش هزینه های گمرکی به واسطه عدم قبول گواهی مبدأ و گواهی های گرفته شده از طرف واردکننده، انجام مراحل طولانی و زمانبر آزمایشگاه، ناهماهنگی ساعت کار برخی گمرکات با بنادر و دیگر سازمانهای مجاور، بروکراسی بالا و اتلاف زمان ترخیص و انباشت کالا به واسطه انجام عملیات نمونه برداری در گمرك، افزایش هزینه ارایه خدمات گمرکی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کننده و… مشهود است.

در خصوص ایجاد پنجره واحد به عنوان یکی از راهکارهای اصلی اصلاح فضای کسب وکار، شایان توجه است که این اقدام باید به نحوی صورت گیرد که متضمن کاهش تعداد روزها، کاهش هزینه، کاهش اسناد موردنیاز و کاهش تعداد مراجع تأیید کننده در اجرای رویه های مختلف باشد و عاملی برای افزایش بروکراسی و ایجاد مشکل برای صاحبان کالا نشود.

اولین اقدام در راستای اجرای آمایش گمرك، استانداردسازی فعالیتهای واحدهای گمرکی و جلوگیری از افزایش بیمورد تعداد آنهاست. با توجه به اینکه کاهش تعداد گمرکات فعلی میتواند با مقاومت مسؤولان محلی مواجه شود، بهتر است که با ایجاد انعطاف در نیروی انسانی و وظایف گمرکات، بعضی از واحدهای گمرکی به جای ارایه خدمات به صورت تمام وقت با توجه به اتکا به ابزارهای الکترونیك و شبکه ای، ضمن حفظ نظارت گمرك بر مناطق مختلف، خدمات گمرکی را به صورت پاره وقت ارایه دهند.

تمام گمرکات باید همه خدمات موردنیاز بازرگانان را با کیفیت مناسب ارایه دهد. با توجه به اهمیت پروسه گمرکی در ارسال محصولات صادراتی و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان، وجود تشریفات زمانبر اداری یکی از مشکلات تمامی تولیدکنندگان است که از آن جمله همکاری نکردن اداره استاندارد و آزمایشگاه رازی است که با توجه به ثابت بودن کالای تولیدی و نظر به حجم صادرات، تمامی محصولات صادراتی باید نمونه برداری و به آزمایشگاه ارسال شود. در حالی که میتوانند به صورت اتفاقی و دوره ای نمونه برداری کنند تا در وقت صادرکنندگان صرفه جویی شود.

البته طرح جدید گمرك در خصوص ترخیص سه روزه و رهگیری صاحبان کالا بسیار مناسب و شایسته بوده و می تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند .

شرکت بازرگانی ستاره خلیج شرق  از فعالترین و خوشنام ترین مجموعه های خدماتی در زمینه ترخیص کالا از گمرکات کشور عمان می باشد که توانسته است طی سالها فعالیت بی وقفه و مستمر، خدمات ترخیص کالا و مشاوره بازرگانی تعدادی از معتبرترین شرکت های تجاری و صنعتی را به عهده گیرد.

برخی از خدماتی که دپارتمان ترخیص شرکت ما ارائه می دهند ، عبارتند از

  • برآورد هزینه دقیق برای محاسبات بازرگانی شما
  • ترخیص با صرفه اقتصادی به واسطه درک متقابل گمرکی
  • هماهنگی و انجام امور اداری گمرکی
  • انجام امور استاندارد اجباری
  • انجام امور مجوز های متفاوت مانند وزارت بهداشت
  • هماهنگی حمل تا انبار و یا ترانزیت کالا