NEWS

درباره ما


شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ستاره خلیج شرق با هدف توسعه گردشگری و جذب تورسیم ونیز ایجاد شرایط مناسب و درخور ایرانیان ارجمند در سال 2017تاسیس گردید.درهمین راستا باتوجه به شرایط دشوار حضور هموطنان ارجمند به دلیل نوسانات ارزی مختلف برآن شدیم تا آنجا که میسر است در مسیر حضور مسافران و گردشگران قدم برداشته و به لطف پروردگار تا به امروز کمتر انتقاد و بیشتر پیشنهاد داشته ایم.

با توجه به نزدیکی و قرابت اخلاقی ایرانیان و مردم خونگرم و با اخلاق عمان راه برای تمامی گردشگران هرروز نسبت به روز قبل هموار تر و شرایط مساعد تر می گردد. باشد که دراین راه بتوانیم خدمتی آنچه برایرانی و ایرانیان است هموار و میسر سازیم.

گروه گردشگری و مسافرتی ستاره خلیج شرق